ซอยล์เมต ปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดี ปุ๋ยออร์แกนิค ปลูกผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยซอยล์เมต ปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ย อินทรีย์ อัดเม็ด ปุ๋ย อินทรีย์ เม็ด ปุ๋ย อินทรีย์ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์ ใส่ ทุเรียน ปุ๋ย อินทรีย์ ชีวภาพ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช เพราะประกอบด้วยอินทรียวัตถุรับรอง 20% และแร่ธาตุต่างๆที่จะทำให้ดินมีสภาพดีขึ้น ช่วยบำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล มาก) และช่วยให้พืชแตกราก แตกหน่อ ดียิ่งกว่าเดิม เสริมภูมิต้านทานโรค เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพให้แก่พืช
      ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โปแตสเซี่ยม (K) นอกจากนี้ยังมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg), แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), ฮอร์โมน, โปรตีนและวิตามินต่าง ๆ
 

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช

เวลาการใช้ 

อัตราขั้นต่ำที่ใช้

วิธีการใช้

นาข้าว

- ตอนทำเทือก

300 กก./ไร่

 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือก ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน

พืชไร่

- ช่วงเตรียมดิน

หรือพืชอายุ

10-15วัน

200 กก./ไร่

 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือก ก่อนหว่าน
 • หรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมื่อพืชอายุ 10-15 วัน

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

- ช่วงต้นฝน

 1. กก./ต้น/ปี
 • โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีพุ่ม แล้วพรวนกลบ

ปาล์มน้ำมันและยางพารา

- ช่วงต้นฝน

2 กก./ต้น/ปี

 • โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีพุ่ม แล้วพรวนกลบ

พืชผัก

- ช่วงเตรียมดิน

 

1 กก./ตร.ม.

40 ก./กระถาง 8 นิ้ว

80 ก./กระถาง 12 นิ้ว

 • หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก
 • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้ากับดินปลูก

ไม้ดอก ไม้ประดับ

- ช่วงเตรียมดิน

1 กก./ตร.ม.

40 ก./กระถาง 8 นิ้ว

80 ก./กระถาง 12 นิ้ว

 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก

แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก

 • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้ากับดินปลูก

สนามหญ้า

- ช่วงเตรียมดิน

1 กก./ตร.ม.

 • โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกให้ทั่วบริเวณปลูก หลังต้นหญ้าโตแล้วหว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดปุ๋ยอินทรีย์  

พืชแนะนำ
มะนาว
เบญจมาศ
ผักคะน้า
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์