ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 16-16-8

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยสูตรเร่งดอก ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยมันสำปะหลัง ปุ๋ยบำรุงต้น ปุ๋ยใส่นา ปุ๋ย 16-16-8 ปลูกอ้อย ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง เร่งผล บำรุงต้น

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยสูตร 16-16-8 เป็นปุ๋ยที่ชาวเกษตรกรนิยมนำไปใช้ในนาข้าว อ้อย และพืชไร่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ดินมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ แนะนำให้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย 


ธาตุอาหาร
      แมกนีเซียม (MgO) : 2% ช่วยเพิ่มให้พืชมีสีเขียวเข้ม เป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงทำให้พืชแข็งแรง
      แคลเซียม (CaO) : 3% ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี ช่วยสร้างเซลล์และช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ป้องกันผลร่วง ผลแตก

พืชแนะนำ

      ข้าว (นาดินทราย)
      นาดำ : ก่อนปักดำ 1 วัน 25 กก. ต่อไร่
      นาหว่าน : หลังข้าวงอก 1 เดือน 25 กก.ต่อไร่
      ข้าวโพด : ช่วงรองพื้นปลูก 25 กก.ต่อไร่

พืชแนะนำ
อ้อย
ข้าวโพด
ข้าว
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์