แม่ปุ๋ย ซอยล์เมต 18-46-0

รายละเอียดสินค้า

      สูตร 18-46-0 เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ ใช้ได้กับไม้ทุกชนิด นิยมใช้เป็นปุ๋ยเร่งดอกใช้ได้กับพืชทุกชนิด แต่ควรจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะรองพื้นเพราะ 18-46-0 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูง ซึ่งจำเป็นมากต่อการแตกขยายของรากที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อไป


พืชแนะนำ

      ไม้ยืนต้น : ช่วงเร่งดอก ใส่ก่อนออกดอก 1-2 เดือน 2-4 กิโลกรัมต่อต้น ขึ้นกับขนาดและชนิดของต้นไม้
      ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ : ช่วงรองพื้นปลูก 30-50 กิโลกรัมต่อไร่

พืชแนะนำ
ข้าวโพด
ยางพารา
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์