แม่ปุ๋ย ซอยล์เมต 46-0-0

ปุ๋ยยูเรีย แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเร่งโต ปุ๋ยปลูกอ้อย ปุ๋ยปลูกข้าว ปุ๋ยปลูกข้าวโพด ปุ๋ยสูตร 46-0-0 แม่ปุ๋ย ปุ๋ยฮีโร่ ปุ๋ยซอยล์เมต

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เป็นแม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ซึ่งพืชทุกชนิดมีความต้องการในปริมาณที่สูงมาก  ปุ๋ยยูเรีย ช่วยทำให้พืชมีใบสีเขียว มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชเจริญเติบโตมีความสูง ใบเจริญงอกงามมีขนาดใหญ่ ใบดกหนา ใบสีเขียวเข้ม

ใช้ได้กับ
สูตร 46-0-0
ข้าว   
นาดำ : หลังปักดำ 30 - 45 วัน   25 กิโลกรัมต่อไร่ (ทั้งนาปีและนาปรัง)   
นาหว่าน : ก่อนข้าวออกดอก 1 เดือน 25 กิโลกรัมต่อไร่ (เฉพาะนาปี)
อ้อย : ช่วงบำรุงต้นหรือ หลังใส่ครั้งแรก 2 เดือน 50 กิโลกรัมต่อไร่
ข้าวโพด : อายุ 1 เดือน 25 กิโลกรัมต่อไร่

 

พืชแนะนำ
อ้อย
ข้าวโพด
ข้าว
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์