ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 16-8-8

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยสูตร ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง ปุ๋ยสำหรับพืชผัก ปุ๋ยสำหรับดอกไม้ ปุ๋ยบำรุงต้น ปุ๋ย 16-8-8 ปลูกมัน ปลูกข้าว ปลูกมันเทศ

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยสูตร 16-8-8 เป็นสูตรที่ช่วยทำให้ พืชตั้งต้นได้เร็ว ลำต้นโตไว ใบจะสังเคราะห์แสง ได้ดี มีสีเขียวเข้ม และเขียวนาน สามารถใช้ได้ทั้งกับดินเหนียวและดินทราย 


ปริมาณธาตุอาหารรอง

      แมกนีเซียม (MgO) : 3% ช่วยเพิ่มให้พืชมีสีเขียวเข้ม เป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงทำให้พืชแข็งแรง
      แคลเซียม (CaO) : 3% ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี ช่วยสร้างเซลล์และช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ป้องกันผลร่วง ผลแตก
      กำมะถัน (S) : 2% สร้างโปรตีนพืช เสริมสร้างสีเขียว ขนาดใบใหญ่ เจริญเติบโตได้ดี

พืชแนะนำ

      ข้าว (นาดินทราย)
        นาดำ : ก่อนปักดำ 1 วัน 25 กก.ต่อไร่
        นาหว่าน : หลังข้าวงอก 1 เดือน 25 กก.ต่อไร่
        ข้าวโพด : ช่วงรองพื้นปลูก 25 กก.ต่อไร่
        มันสำปะหลัง : ช่วงรองพื้นปลูก 50 กก.ต่อไร่

พืชแนะนำ
อ้อย
ข้าว
ยางพารา
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์