ซอยล์เมต ปุ๋ยอินทรีย์ (ชนิดเม็ด) ขนาด 25 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดี ปุ๋ยออร์แกนิค ปลูกผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยซอยล์เมต ปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ย อินทรีย์ อัดเม็ด ปุ๋ย อินทรีย์ เม็ด ปุ๋ย อินทรีย์ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์ ใส่ ทุเรียน ปุ๋ย อินทรีย์ ชีวภาพ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์

รายละเอียดสินค้า

     ปุ๋ยอินทรีย์ซอยล์เมต ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติฟิลเตอร์เค้ก และ ตะกอนวีแนสจากไร่อ้อยมิตรผล อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมต่างๆที่ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล) เสริมการแตกราก เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน เพิ่มผลผลิต และเสริมภูมิต้านทานโรค

  ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ซอยล์เมต ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โปแตสเซี่ยม (K) และธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg), แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), ฮอร์โมน, โปรตีนและวิตามินต่าง ๆ

 

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

 

ชนิดพืช

เวลาการใช้

อัตราขั้นต่ำที่ใช้

วิธีการใช้

นาข้าว

- ตอนทำเทือก

300 กก./ไร่

  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน

พืชไร่

- ช่วงเตรียมดินหรือพืชอายุ 10-15 วัน

200 กก./ไร่

  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือก ก่อนหว่าน
  • หรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมื่อพืชอายุ 10-15 วัน

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

- ช่วงต้นฝน

20 กก./ต้น/ปี

  • โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ

ปาล์มน้ำมันและยางพารา

- ช่วงต้นฝน

2 กก./ต้น/ปี

  • โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ

พืชผัก

- ช่วงเตรียมดิน

1 กก./ตร.ม.

  • หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก

ไม้ดอก ไม้ประดับ

- ช่วงเตรียมดิน

1 กก./ตร.ม.

  • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก

สนามหญ้า

- ช่วงเตรียมดิน

1 กก./ตร.ม.

  • โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกให้ทั่วบริเวณปลูก หลังต้นหญ้าโตแล้วหว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

 

 

พืชแนะนำ
อ้อย
ข้าวโพด
ข้าว
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์