ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 14-7-35

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยสำหรับมัน ปุ๋ยเร่ง ปุ๋ยรองพื้นปลูก ปุ๋ย14-7-35 ปลูกมัน มันเทศ

รายละเอียดสินค้า

14-7-35

ปุ๋ยสูตร 14-7-35 เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ใช้บำรุงผลและต้นให้สมบูรณ์ ขยายขนาดของหัว เพิ่มสีสัน และรสชาติ

ธาตุอาหารรอง 

โบรอน (B) : 0.1%  ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มการผสมเกสร  ลดการหลุดร่วงของขั้วดอกและขั้วผล  ขยายขนาดผล  กระตุ้นการแตกตาดอก  ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี  ทำให้พืชแข็งแรง

ใช้ได้กับ

มันสำปะหลัง : อายุ 3-5 เดือน 50 กก.ต่อไร่
ไม้ผล : ใส่ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 0.5-2 กก.ต่อต้น
ขึ้นกับชนิดของพืชและขนาดของต้น

 

 

พืชแนะนำ
ทุเรียน
เงาะ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์