ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 14-6-28

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเร่ง ปุ๋ยบำรุงผล ปุ๋ย14-6-28 ปุ๋ยยาง ผสมปุ๋ย ทุเรียน มันเทศ มะนาว สัปบปะรด

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยสูตร 14-6-28 เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ใช้บำรุงผลและต้นให้สมบูรณ์ ขยายขนาดของหัว เพิ่มสีสัน และรสชาติ 


ธาตุอาหารรอง

      แมกนีเซียม (MgO) : 1% ช่วยเพิ่มให้พืชมีสีเขียวเข้ม เป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชแข็งแรง
      แคลเซียม (CaO) : 1% ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี ช่วยสร้างเซลล์และช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ป้องกันผลร่วง ผลแตก
      กำมะถัน (S) : 2% สร้างโปรตีนพืช เสริมสร้างสีเขียว ขนาดใบใหญ่ เจริญเติบโตได้ดี

พืชแนะนำ

      มันสำปะหลัง : อายุ 3-5 เดือน 50 กก.ต่อไร่
      ไม้ผล : ใส่ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 0.5-2 กก.ต่อต้น ขึ้นกับชนิดของพืชและขนาดของต้น

พืชแนะนำ
มันสำปะหลัง
ปาล์ม
ยางพารา
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์