ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 15-7-18

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยใส่ยางพารา ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพารา ปุ๋ย 15-7-18 ปุ๋ยปาล์ม ผสมปุ๋ย ใส่ปุ๋ยยางพาราปีละกี่ครั้ง ใส่ปุ๋ยยางพารา

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยสูตร 15-7-18 ช่วยในเรื่องการเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับใส่ยางพาราเปิดกรีดทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่ายปริมาณน้ำยางพารา เพิ่มมากขึ้น น้ำยางเข้มข้นขึ้น ช่วยให้เปอร์เซ็นน้ำยางสูง 


ธาตุอาหารรอง
      แมกนีเซียม (MgO) : 1% ช่วยเพิ่มให้พืชมีสีเขียวเข้ม เป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงทำให้พืชแข็งแรง
      แคลเซียม (CaO) : 2% ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี ช่วยสร้างเซลล์และช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ป้องกันผลร่วง ผลแตก
      กำมะถัน (S) : 2% สร้างโปรตีนพืช เสริมสร้างสีเขียว ขนาดใบใหญ่ เจริญเติบโตได้ดี

พืชแนะนำ

      ยางพารา หลังเปิดกรีด หรือ ปีที่ 7 ขึ้นไป :
     ใส่ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนพ.ค. และ ก.ย. ครั้งละ 500 กรัมต่อต้น
      แนะนำให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

พืชแนะนำ
เงาะ
ส้ม
สับปะรด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์