ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 16-16-16

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยสูตรเร่งดอก ปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยใส่ทุเรียน ปุ๋ยใส่ลำไย ปุ๋ยใส่มังคุด ปุ๋ย 16-16-16 เร่งดอก แม่ปุ๋ย ปุ๋ยฮีโร่ ปุ๋ยซอยล์เมต

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เป็นสูตรเสมอช่วยบำรุงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ต้น ดอก หรือผล มีธาตุอาหารหลักในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ไนโตรเจน 16% ฟอสฟอรัส 16% และโพแทสเซียม 16% ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ เกษตรกรนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับพืช ทุกชนิด ช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้ทุกส่วน ของพืช

ธาตุอาหารรอง

      แคลเซียม (CaO) : 3% ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี ช่วยสร้างเซลล์และช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ป้องกันผลร่วง ผลแตก

พืชแนะนำ

      ไม้ผล : ใส่ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 0.5-2 กก.ต่อต้น ขึ้นกับชนิดของพืชและขนาดของต้น
      พืชผักและไม้ดอก : ใส่ 2 ครั้ง ช่วงรองพื้นปลูกและ หลังใส่ครั้งแรก 15-30 วัน ครั้งละ 15-20 กก.ต่อไร่

**แนะนำให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

พืชแนะนำ
อ้อย
ข้าว
เผือก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์