อาการขาดธาตุอาหารของอ้อย

05/05/2020

อาการขาดธาตุอาหารของอ้อย

รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาการขาดธาตุไนโตรเจนของอ้อย

อาการขาดธาตุไนโตรเจนของอ้อย

 ใบมีสีเหลือง อาการใบเหลืองเริ่มที่ใบล่าง จากปลายใบลุกลามตามแนวเส้นกลางใบ ในที่สุดใบแก่จะเหลืองและตาย จากนั้นอาการจะลุกลามขึ้นมายังใบบนๆ ใบล่างตายเร็ว ใบส่วนกลางๆเหลืองซีด ขณะที่ใบยอดยังเขียว ใบอ้อยส่วนมากเล็กเรียว อ้อยโตช้า ลำเล็ก

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสของอ้อย

เมื่อเริ่มขาดใบแก่จะเขียวเข้ม ต่อมากลายเป็นสีม่วง น้ำตาลแล้วตายไป อ้อยไม่ค่อยแตกกอ ลำต้นผอมเรียว
 
อาการขาดธาตุโพแทสเซียมของอ้อย
 
 
อาการเริ่มขาดธาตุโพแทสเซียมของอ้อย
 
 
อาการขาดธาตุโพแทสเซียมของอ้อยรุนแรง
 
 
อาการขาดธาตุโพแทสเซียมของอ้อย
อาการใบเหลืองปนน้ำตาลเกิดขึ้นที่ใบล่าง เริ่มจากขอบใบทั้งสองข้าง แล้วลุกลามกลายเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งแผ่นใบ ในที่สุดใบแก่ตาย จากนั้นอาการจะลุกลามขึ้นมายังใบบนๆ ขณะที่ใบยอดยังเขียว ใบอ้อยเล็กเรียว อ้อยโตช้า ลำเล็ก
 
อาการขาดธาตุแคลเซียมของอ้อย

อาการขาดธาตุแคลเซียมของอ้อย

ปลายใบอ่อนเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วลุกลามลงมา แผ่นใบค่อยๆแห้งตาย ใบเล็ก สั้น เป็นคลื่น ตายอดไม่เจริญจึงแตกใบน้อย ต่อมาตายอดตาย  

 

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมของอ้อย

ขอบใบล่างๆเริ่มมีจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วไป แล้วขยายเป็นวง ทำให้แผ่นใบแก่มีสีน้ำตาลสนิมลามลงมาที่กาบใบ อาการลุกลามไปที่ใบบนๆด้วย ภายในลำอ้อยมีสีน้ำตาล อ้อยไม่เติบโต ไม่แตกกอและลำเล็กเรียว 

อาการขาดธาตุกำมะถันของอ้อย

ใบส่วนมากเหลืองซีด แต่มีอาการที่ใบบนมากกว่าใบล่าง ใบเล็กเรียว และลำต้นเล็ก 

อาการขาดธาตุโบรอนของอ้อย
 ใบบนๆมีขนาดเล็ก ผิดรูปทรงและสีซีด